जिल्हा परिषद अमरावती यांच्या अधिकृत संकेतस्थळावर आपले स्वागत आहे.

जाहिराती / निविदा
चालू घडामोडी

जिल्हा परिषद कामकाजाबाबतची मार्गदर्शक सुचना निर्देश
ई मेल :

[email protected]

वेबसाईट :

https://www.zpamravati-gov.in

संपर्क :

दूरध्वनी क्रमांक-0721-2662926
फॅक्स नं. 0721-2662932
Like us on


Copyright © 2020-2022. All Rights Reserved


सूचना - सदर संकेतस्थळावरील माहिती जिल्हा परिषद, अमरावती यांनी प्रसिद्ध केली आहे. अधिक माहिती करिता संकेतस्थळ व्यवस्थापक उप-मुख्य कार्यकारी अधिकारी
( सा.प्र.) जिल्हा परिषद, अमरावती यांच्याशी संपर्क साधावा.