जाहिराती / निविदा

नियुक्ती / पदोन्नती / स्थानांतर

निवडक
विविध सभांचे वेळापत्रक

महत्वाचे दुवेजिल्हा परिषद कामकाजाबाबतची मार्गदर्शक सुचना निर्देश
Copyright © 2017-2019. All Rights Reserved


ई मेल :

[email protected]

वेबसाईट :

https://www.zpamravati-gov.in

संपर्क :

दूरध्वनी क्रमांक-0721-2662926
फॅक्स नं. 0721-2662932
Like us on


संकलन व देखभाल

जिल्हा परिषद अमरावती माहिती तंत्रज्ञान कक्ष (I.T. Cell)
ई मेल :  [email protected]
दूरध्वनी क्रमांक  -0721-2553839